U&B Software Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – AMAÇ:

Bu yönetmeliğin amacı; 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı

Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 2- Kapsam

Bu yönetmelik, elektronik ortamda ve tüketicilerle karşı karşıya gelmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifasını kararlaştırılan maddeleri içermektedir.

MADDE 3- Dayanak

Bu Yönetmelik, 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4- ÖN BİLGİLER

4.1-Ünvan: UB Yazılım Reklam Danışmanlık Hizmetleri San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra www.softwareub.com olarak anılacaktır.)
E-Mail: info@softwareub.com

4.2-Müşteri olarak,  www.softwareub.com  alışveriş sitesine üye olan kişi. (Bundan sonra Alıcı olarak anılacak.) Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

4.3- Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin kategorisi, türü, satış bedeli, ödeme şekli, siparişe ilişkin tüm bilgiler  www.softwareub.com  alışveriş sitesinde açıklanmıştır.

4.4-Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgileri www.softwareub.com alışveriş sitesinde açıklanmıştır.

4.5-Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgilerindeki değişiklikler Alıcı’nın haberi olmaksınız yapılabilir. www.softwareub.com tarafından haber verilmesi zorunlu değildir.

4.6-Alıcı Madde 6’daki koşullar gereği cayma hakkına sahiptir.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 – Alıcı, tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden www.softwareub.com sorumlu tutulamaz.

5.3 – www.softwareub.com  sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.4 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,  www.softwareub.com  ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5- www.softwareub.com mücbir sebepler veya ürün teslimatını engelleyen sistem sorunları, bağlantı kesintileri gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

Alıcıya ait olan ürün her hangi bir durumda çalışmaz, düzeltilmez veya yerine geçebilecek bir ürün verilemeyecek ise alıcı teslimattan sonra ki 3 iş günü içerisinde cayma hakkına sahip olup, www.softwareub.com talebi değerlendirmesinden sonra iade işlemleri 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. Oyun içerisinde eksiklik bulunması durumunda cayma hakkına sahip olmayan kullanıcı ile beraber www.softwareub.com bu eksikliği gidermek zorundadır.

Firma Ünvanı: UB Yazılım Reklam Danışmanlık Hizmetleri San. Ve Tic. LTD. ŞTİ.

S.Nazif V.D: 883 093 9060

Tic. Sic. No: 35914

Mersis No: 0883093906000001

E-Posta: info@softwareub.com

Tel: +90 850 840 70 06